ОРЕНДА

Оренда

Оренда е знание, път, закон. Оренда не е светлина нито мрак. Тя не е нищо съществуващо и е във всичко съществуващо. Оренда е част от всичко, но не и всичко.
Ореда символите носят посланието, движението, те са принципи. Нo са само способ, метод за отключване на съществуващата енергия. Оренда не е способ и не е метод. Оренда е цяло. Оренда е мост, от старото към новото, нов поглед. Оренда е сила от правила и принципи на движението. Простото в нея е сложно и сложното в нея е просто. Оренда е душата на всеки човек. Оренда е постигането на връзката с душата. Когато се слеят човек и душа резултата е двойна Оренда. Приобщи ли се и Духът - тройна Оренда. Това е истинската Оренда. Единенеие на дух, душа и тяло. Цялостност. Затова има три пътя на достигане, на владеене. Три нива на символите, три моменти на свързване. Основното послание на Оренда е:
"Всичко което Е - СЪМ, всичко което СЪМ - Е"
Всички сме свързани. Всичкое взаимосвързано. Всеки човек е чудотворец. Всеки човек е Бог, но първо трябва да открие Божествената си енергия(същност). Оренда е Свобода. Истинската цялост на човек.
Ние задвижваме и устремяваме нашето намерение, след което се синхронизираме с Оренда и чудесата стават възможни.

От "Силата на Символите"

Ямвлих "Книга на тайнствата"

Силата се придобива само чрез спазване и изпълнение на обреди, извършени в определен ред, надминаващи всяко схващане на ума, и чрез необяснимата сила на символите, познати и дадени ни от създателя. Не чрез ума ние изпълняваме свещените неща, а чрез свързване на нашата същност с неговата. И, действително, без да схващаме това, свещените символи(проводници) вършат сами своята работа и неизказаната сила на творението, към които символите се насочват, само познава собствените си образи. Тази сила не бива възбудена от нашия ум, защото, според законите на природата онова, което съдържа, не се слага в движение от съдържаното. И така, божествените начала не се предизвикват към дейност от нашите умове, но са причини, които имат свръзка помежду си, и директно с душата, която е едно с тях. И самите божествени синтеми(символи) са само възбудители на силата на сътворението, изпълняващи и нашата воля, когато тя е равна по чистота, на тази на творението.

Ямвлих е бил чудотворец. Неговият биограф Евнагий съобщава, че той често се издигал над земята на височина от десет лакти и, че изглеждало главата да му е обкръжена от ореол(сияние).

Тритемий (1462г. - 1516г.)

От "Печати и магични изображения"

Вярно е, че има изображения и фигури, издълбани в метал и камък, които притежават особени свойства. Причината на тия свойства не трябва да се приписва на веществото, а на божествена и магическа причина, по-горна и по-висша, както древните са я нарекли с точност "оръдие и духовна свръзка". Чрез нея тялото и душата, същности отстоящи една от друга, се съединяват една с друга; така магнитът привлича желязото. Чрез ходатайството и намесата на това оръдие и на тая свръзка, древните влияели на мозъка, органите и веществата. Ала воля, упорство, чистота и ред други качества трябва да притежаваш, че да овладееш тези изображения ...
(цитат от трактата)  

Оренда символи

Подарък от Оренда

Универсалните символи Оренда са изработени от противоалергична сплав и сребро, и патинирани. Всеки символ е в опаковка с две книжки; на Български език и на Английски език. Книжката съдържа:
  - кратко пояснение за практика със символите
  - какво е Оренда и какво е Оренда символ
  - геометрията на 12те символа, техните имена и словесни ключове
На гърба на опаковката е и основното послание на Оренда.

Най-значимия подарък според мен е личният символ - свещената геометрия на вашия личен път. Изработен е от сребро с тегло 10гр и диаметър 30мм. Време на изработка 7 дни. Необходими данни за личен символ:
  - три имена
  - дата на раждане

Ако покажете програмен език от нули и единици на древен мистик, той би погледнал недоумяващо. Но ако му покажете, какъвто и да е било символ, би казал: "О, езикът на Бога". За компютърния специалист разбираеми биха били само единиците и нулите, а символите най-вероятно не ... Но не е задължително да ги разбирате.
Преди да изберете символ, само ги разгледайте. Вашата интуиция ще ви подскаже кой е символът(енергията), която искате. След това може да погледнете и името на символа. И така, това са дванадесет символа Оренда от 1во ниво. Най-лесно достъпните универсални енергии, които ни съпътстват в ежедневието.
Помнете! Символите са само проводници. От вашето практикуване зависи дали ще отключите тези енергии за да станат част от живота ви.

Многостепенни Оренда символи

Тези четири символа наричам многостепенни. Препоръчвам техните енергии да присъстват в дома ви.

 1. Оренда - усилвне на Оренда, начало и желание за живот, основата на живота.
 2. Любов Божествена - Изворът, Място - не просто Любовта на твореца, а мястото на Любов.
 3. Благословия - Триединство. Отец, син и дух. Дух, душа, тяло. Благословен да е домът ни, децата, делата и животът ни.
 4. Вяра, Любов, Мъдрост - Христовият принцип. Христовият дом.

Конкретни Оренда символи

Тези четири символа наричам конкретни. Те са ясни енергии, отговарящи на имената си. Отворете ги и силата им ще ви съпътства винаги.

 1. Любов
 2. Късмет
 3. Благополучие
 4. Здраве

Повратни Оренда символи

Следващите четири символа наричам "Повратни". Всеки негативен аспект от живота Ви(влошено здраве, емоционални проблеми, застой и т.н.) е сигнал за работата с тези четири символа. Внимавайте с "Промяна". Това е мощен символ и преди да пожелаете промяна в живота си, конкретизирайте много добре и ясно какво точно искате да се промени.

 1. Изчистване на кармата - е превантивен символ. той е смирение и прошка ...
 2. Лекуване на кармата - всеки носи своите грешки като багаж. Разтоварете се ...
 3. Балансиране - "Балансиране" и "Хармония" - двете начала в равновесие.
 4. Промяна

Когато работите със символите дълго време, ще се убедите, че разбирането ви ще се разширява. Ще виждате, че истината има нива на истинност, ще усетите и дълбочината на символите и техните пластове - нива на отваряне.
Успех! Отворете повече нива.

 bg | en